tanec v praze

Originální dárek k Vánocům 🎄 – poukaz na lekce salsy 🔥 a bachaty 🔥 o víkendu nebo v týdnu na Praze 1, 5, 6 a 7.

salsa cubana bachata dominicana christmas voucher

Vánoční voucher na taneční lekce na veřejném kurzu, víkendovém workshopu nebo na soukromé lekce pro Vaše blízké, pro Vaše přátele či kolegy v práci. Kurzy salsy a bachaty v časovém rozmezí 17 hod. – 21 hod.. Najdete nás na Praze 7 – Letná, Praze 5 – Malá Strana, Praha 1 – Nové Město, Praha 6 – Dejvice. Objednávat můžete zde https://www.ruben-dance.cz/darkovy-poukaz/. * An original gift for Christmas – a voucher for salsa and bachata lessons on the weekend or during the week in Prague 1, 5, 6 and 7. Christmas voucher for dance lessons at a public course, weekend workshop or private lessons for your loved ones, friends or work colleagues. Salsa and bachata courses between 5 p.m. and 9 p.m. You can find us in Prague 7 – Letná, Prague 5 – Malá Strana, Prague 1 – Nové Město, Prague 6 – Dejvice. You can order here https://www.ruben-dance.cz/darkovy-poukaz/.

🧨 SLEVA při včasné registraci na kurzy 🕺 Salsa a Bachata 💃🏾 pro začátečníky i pokročilé 🔥 na Praze 1 v týdnu od 12.12.2022.

Ruben-Dance - kurzy salsy a bachaty od 12.12.2022 na Praze 1

Nevíte jak se večer zabavit? Zkoušíte si tanec v kuchyni? Máme pro Vás zábavu, tanec a nové přátele a navíc pod vedením vyhledávaného tanečníka přímo z Karibiku, Rubena Peguera. Začalo mnoho lidí před Vámi, neostýchejte se. Jsme tu pro Vás už od r. 1994, zkušenosti s výukou máme. Těšíme se na páry i jednotlivce, na úplné začátečníky i na pokročilé. Registrace. * DISCOUNT for early registration for courses 🕺 Salsa and Bachata 💃🏾 for beginners and advanced 🔥 in Prague 1 in the week of 12/12/2022. Don’t know how to have fun in the evening? Trying to dance in the kitchen? We have fun, dancing and new friends for you, and in addition, led by a sought-after dancer straight from the Caribbean, Ruben Peguero. Many people started before you, don’t be shy. We have been here for you since 1994, we have experience in teaching. We welcome couples and individuals, complete beginners and advanced. Registration.

Bachata & merengue – show 🕺💃🏾 a animace✨, živá hudba🎵, výstava obrazů 🖼, rum 🔥 a doutníky 🌿26.11.2022.

karibský večer b Praze - bachata, merengue, rum, doutníky ...

Srdečně Vás zveme na společný ojedinělý zážitek v sobotu 26.11.2022 od 18 hodin do Kulturního sálu v Praze – Petrovicích, ul. Edisonova 429. Akci pořádá Generální Konzulát Dominikánské Republiky v Praze ve spolupráci s MČ Praha – Petrovice.. Prožijte karibský zážitek v typickém tradičním stylu. * We cordially invite you to a joint unique experience on Saturday 26 November 2022 from 6 pm in the Cultural Hall in Prague – Petrovice, ul. Edisonova 429. The event is organized by the Consulate General of the Dominican Republic in Prague in cooperation with the Municipal Council of Prague – Petrovice… Live a Caribbean experience in a typical traditional style.

Začínáme tančit ✨💃🏾🕺🏾 v týdnech od 14.11. a 21.11. na nových kurzech salsy 🔥 a bachaty 🔥.

ruben-dance salsa bachata class prague

Rádi byste si splnili taneční sen? Tančit po celém světě nejoblíbenější karibské tance – salsu a bachatu začalo již mnoho lidí před Vámi a čekáme i na Vás! Kurzy pro dámy i pány, pro jednotlivce i pro páry, pro úplné začátečníky i pro pokročilé. „Dřeva“ máme také rádi – být součástí té proměny je úžasné. Čeká Vás zábava, radost a noví přátelé. Jsme na na Praze 1 – Nové Město, Praha 5 – Malá Strana a Praze 6 – Dejvice (Podbaba). Kurzy zahajujeme v týdnu od 14.11. nebo od 21.11. Rozvrh a registrace zde https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/. Těšíme se na Vás. RUBEN-DANCE … Váš taneční průvodce v ČR od r. 1994. * We start dancing ✨💃🏾🕺🏾 in the weeks from 14.11. and 21.11. on new salsa 🔥 and bachata 🔥 courses. Would you like to fulfill your dancing dream? Many people before you started dancing the most popular Caribbean dances – salsa and bachata – and we are waiting for you too! Courses for ladies and gentlemen, for individuals and couples, for complete beginners and advanced students. We also like „wood“ – to be part of that transformation is amazing. Fun, joy and new friends await you. We are located in Prague 1 – New Town, Prague 5 – Malá Strana and Prague 6 – Dejvice (Podbaba). We start the courses in the week of 14.11. or from 21.11. Schedule and registration here https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/. We look forward to you. RUBEN-DANCE … Your dance guide in the Czech Republic since 1994.

🎄 Dárkový poukaz 🎄 na taneční lekce 💃🏾🕺🏾 SALSY 🔥 i BACHATY 🔥 pro Vaše blízké či přátele.

salsa cubana bachata dominicana christmas voucher

Vánoční voucher na taneční lekce na veřejném kurzu nebo na soukromé lekce pro Vaše blízké, pro Vaše přátele či kolegy v práci. Objednávat můžete zde https://www.ruben-dance.cz/darkovy-poukaz/. * A Christmas voucher for dance lessons on a public course or for private lessons for your loved ones, friends or work colleagues. You can order here https://www.ruben-dance.cz/darkovy-poukaz/.

Radost 🥰 z pohybu, z nových přátel ✨ a z veselé hudby 🎵🌞- SLEVA 🧨při včasné registraci na nové kurzy 💃🏾🕺🏾 SALSY 🔥 a BACHATY 🔥 od 11/2022.

salsa bachata class prague

Rádi byste si konečně splnili sen a začali tančit? Začalo již mnoho lidí před Vámi a čekáme i na Vás! 🙂 Kurzy pro pány i dámy, pro jednotlivce i pro páry, pro úplné začátečníky i pro pokročilé. „Dřeva“ máme také rádi – být součástí té proměny je úžasné :). Rozvrh a registrace zde https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/. * The joy of movement, new friends and happy music – early registration discount – new SALSA and BACHATA courses from 11/2022. Would you like to finally fulfill your dream and start dancing? Many people have already started before you and we are waiting for you too! 🙂 Courses for men and women, for individuals and for couples, for complete beginners and for advanced students. We also like „wood“ – to be a part of that transformation is amazing :). Schedule and registration here https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/.

Kurzy salsy a bachaty na Praze 5 pro úplné začátečníky 💃🏾🕺🏾 až nejvíce pokročilé 🔥💃🏾🕺🏾 na 5 lekcí od pondělí do čtvrtka od 10.10.2022.

kubánská salsa a dominikánská bachata v praze

Rádi byste si vyzkoušeli, co je TANEC SALSA a BACHATA? Pokud jste dosud jinde jen nacvičovali kroky a pózy, tak s námi se naučíte tančit – ta pravá radost z tance. Přijďte a vyzkoušejte. Ruben je záruka již 29 let :). Mnoho lektorů těchto tanců začínalo u nás, neztrácejte čas a přijďte přímo k nám :). Registrace. * Salsa and bachata courses in Prague 5 for complete beginners 💃🏾🕺🏾 to the most advanced 🔥💃🏾🕺🏾 for 5 lessons from Monday to Thursday from 10/10/2022. Do you want to try what SALSA and BACHATA DANCE is? If you have only trained steps and poses elsewhere, you will learn to dance with us – the real joy of dancing. Come and try it out. Ruben has been a guarantee for 29 years. Many instructors of these dances started with us, don’t waste time and come directly to us :). Registration.

Pánové 🏋️‍♂️, máte volný večer? My máme taneční kurzy salsy a bachaty a hodně tance chtivých 🔥 dam💃. Kurzy pro úplné začátečníky na Praze 6 od 10.10. a na Praze 1 od 11.10..

salsa cubana bachata dominicana in prague

Kurzy pro dámy i pány jednotlivce, pro páry, pod vedením vyhledávaného tanečníka a lektora Rubena přímo z Dominikánské republiky. Na Praze 6 – Dejvice od pondělí 10.10., více o kurzech a registrace . Na Praze 1 – Nové Město od úterý 11.10., více o kurzech a registrace. Sály v blízkosti MHD. Těšíme se na Vás! 🙂 * Gentlemen, do you have a free evening? We have salsa and bachata dance classes and lots dances of the lustful ladies. Courses for complete beginners in Prague 6 from 10.10. and in Prague 1 from 11.10.. Courses for ladies and gentlemen, individuals, for couples, under the leadership of sought-after dancer and lecturer Ruben directly from the Dominican Republic. In Prague 6 – Dejvice from Monday 10.10., more about courses and registration. In Prague 1 – Nové Město from Tuesday 11 October, more about courses and registration. Dance halls near public transport. We look forward to you! 🙂