tanec v létě

Tančírna Terasa Smíchov again for you from April,29. Open lessons of Caribbean dances and regular courses.

Tančírna Terasa Smíchov ruben dance karibské tance salsa bachata merengue reggaeton

Tančírna Terasa Smíchov od 29.4.. Taneční program na Terase Smíchov –  karibské tance – pravidelné kurzy – bachata, merengue, reggaeton. Otevřené lekce pro všechny – karibský mix – salsa, cumbia, pop latino a další.  Karibská latino party na Terase OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, 150 00 Praha 5 – Smíchov. Více zde https://ruben-dance.cz/kategorie-produktu/tanecni-program-na-terase-oc-novy-smichov/. Fb skupina: https://www.facebook.com/groups/597889665770129** Dance program on Terase Smíchov – Caribbean dances – regular courses – bachata, merengue, reggaeton. Open lessons for all – Caribbean mix – salsa, cumbia, pop latino and more. Caribbean Latino party at Terase OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, 150 00 Prague 5 – Smíchov. More info https://ruben-dance.cz/kategorie-produktu/tanecni-program-na-terase-oc-novy-smichov/ . Fb group: https://www.facebook.com/groups/597889665770129 .

🌴🌞Salsa pro začátečníky na Malé Straně. Přijdete k nám sólo nebo v páru a odcházíte tanečním krokem s přáteli 🥰💃🏾🕺🏾😃.

Salsa pro začíáečníky, bachata Praha

Salsa pro začátečníky na Praze 5 – Malá Strana. Neváhejte tančit, bavit se a poznat nové přátele. A navíc se učíte pod vedením zkušeného a vyhledávaného lektora přímo z Karibiku! 🕺🏾😎🌴 Co víc si přát 🍀😃🥰? Registraci a příští týden se uvidíme 🤩. Registrace zde https://www.ruben-dance.cz/produkt/salsa-cubana-1-10-x-60-min-ctvrtek-14-9-praha-5/ . ** 🌴🌞Salsa for beginners in Malá Strana. You come to us solo or as a couple and leave with a dance step with your friends 🥰 💃🏾🕺🏾😃. Salsa for beginners in Prague 5 – Malá Strana. Feel free to dance, have fun and meet new friends. And what’s more, you learn under the guidance of an experienced and sought-after instructor directly from the Caribbean! 🕺🏾😎🌴 What more could you wish for 🍀😃 ? Registration and see you next week 🤩. Registration here https://www.ruben-dance.cz/produkt/salsa-cubana-1-10-x-60-min-ctvrtek-14-9-praha-5/ . ** Check us out here too https://www.facebook.com/salsa.bachata.ruben.dance/ and here https://www.instagram.com/salsa.bachata.ruben.dance/.

Salsa a Bachata – vstupte s námi do ✨29.taneční sezóny v týdnu od 11.9. na Praze 1, 5 a 6.

volná místa na kurzu salsy a bachaty ruben dance

Salsa a Bachata.
Máte rádi 🎵 hudbu, 💃🏾🕺🏾tanec, 🥳 zábavu a 🥰 lidi? Taneční kurzy karibských tanců 🌞💖🌴💃🏾🕺🏾jsou ideální příležitost. Kurzy 🔥 kubánské salsy a 🔥bachaty pro všechny úrovně pod vedením vyhledávaného tanečníka a lektora přímo z Karibiku, 🕺🏾🔥Rubena Peguera. Učíme Vás tančit v ČR od r. 1994 – záruka kvality 🎯. Těšíme se na Vás 😃. Rozvrh zde https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/planovane-kurzy-cs/ . **Join us in the ✨29th dance season in the week of 11.9. in Prague 1, 5 and 6. Do you like 🎵 music, 💃🏾🕺🏾dancing, 🥳 entertainment and 🥰 people? Caribbean dance classes 🌞💖🌴💃🏾🕺🏾 are an ideal opportunity. Classes 🔥 Cuban Salsa and 🔥 Bachata for all levels under the guidance of a sought-after dancer and instructor directly from the Caribbean, 🕺🏾🔥Ruben Peguera. We have been teaching you to dance in the Czech Republic since 1994 – quality guarantee 🎯. We look forward to seeing you 😃. Schedule here https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/planovane-kurzy-cs/.

💃🏾🕺🏾 Workshopy 🔥salsy a 🔥bachaty 1. – 4. stupně. 20.8..Rádi byste si vyzkoušeli něco nového 🤩nebo si procvičili již naučené 👌?

salsa bachata kurzy class praha prague

Workshopy salsy a bachaty 💃🏾🕺🏾🌴🌞 pro 1. až 4. stupeň na Malé Straně. Rádi byste si vyzkoušeli tyto karibské tance? Navíc pod vedením vyhledávaného tanečníka a lektora přímo z Karibiku? 🎯 Učíme tyto tance tak, jak se tančí v Karibiku, tak jak jsou obdivovány po celém světě, s respektem k nim i k Vám. Těšíme se na náš společný tanec! 🥰 Rozvrh a registrace zde https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/workshopy-a-akce-cs/. ** Salsa and Bachata workshops 💃🏾🕺🏾🌴🌞 for levels 1 to 4 at Malá Strana. Would you like to try these Caribbean dances under the guidance of a sought-after dancer and instructor directly from the Caribbean? 🎯 We teach these dances as they are danced in the Caribbean, as they are admired all over the world, with respect for them and for you. We look forward to our dance together! 🥰 Schedule and registration here https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/workshopy-a-akce-cs/.

Pro milovníky salsy a bachaty intenzivní týdenní kurzy 6.úrovně od 14.8. na Malé Straně.

kurzy salsa a bachata v praze

✨ Pro milovníky Bachaty a kubánské salsy zahajujeme už zítra 💃🏾🕺🏾🌞🌴 týdenní intenzivní kurzy od pondělí 14.8. do pátku 18.8.: 🔥 Bachata 6. úrovně od 18 do 19:30 h., více zde https://www.ruben-dance.cz/produkt/intenzivni-tydenni-kurz-bachata-6-5-x-90-min-pondeli-14-8-az-patek-18-8-praha-5/, a 🔥 Salsa Cubana od 19:30 do 21 h., více zde https://www.ruben-dance.cz/produkt/intenzivni-tydenni-kurz-salsa-cubana-6-5-x-90-min-pondeli-14-8-az-patek-18-8-praha-5/. 💖💃🏾🕺🏾🌴 Učíme Vás tančit tak, jak se tančí v Karibiku – s respktem k těmto tancům i k Vám. Těšíme se na Vás! 🥰 ** ✨ For lovers of Bachata and Cuban salsa, we start tomorrow 💃🏾🕺🏾🌞🌴 weekly intensive courses from Monday 14.8. until Friday 18.8.: 🔥 Bachata level 6 from 6 to 7:30 p.m., more here https://www.ruben-dance.cz/produkt/intenzivni-tydenni-kurz-bachata-6-5-x-90-min-pondeli-14-8-az-patek-18-8-praha-5/ and 🔥 Salsa Cubana from 7:30 p.m. to 9 p.m., more here https://www.ruben-dance.cz/produkt/intenzivni-tydenni-kurz-salsa-cubana-6-5-x-90-min-pondeli-14-8-az-patek-18-8-praha-5/. 💖💃🏾🕺🏾🌴 We teach you to dance the way they dance in the Caribbean – with respect for these dances and for you. We look forward to you!

Zdarma otevřené lekce karibských tanců v Centru Černý Most každý čtvrtek od 18 hod.

Karibské tance zdarma na otevřených lekcích Černý Most

Zdarma otevřené lekce karibských tanců – salsa, bachata, merengue, reggaeton, v Centru Černý Most každý čtvrtek od 3.8.2023 od18 hod. do 19 hod..

Ať už vám rytmus běhá v krvi nebo jste ještě na začátku své taneční cesty, neváhejte! Naše lekce jsou nejen pro začátečníky, ale náš lektor se snadno přizpůsobí potřebám a dovednostem všech účastníků. Pokud jste tedy nikdy netancovali, nemusíte se bát, do všeho vás zasvětíme. A kdo už umí trochu tancovat, může si zdokonalit své dovednosti a objevit nové taneční kousky. Lekce jsou zcela zdarma a pro všechny věkové kategorie.

Tančit budeme za každého počasí. Buď venku, před Západním vstupem (vstup od metra) nebo v případě nepřízně počasí se přesuneme přímo do obchodního centra. To vám na infostánku ráda sdělí naše hosteska.

Přidejte se k nám každý čtvrtek a užijte si euforickou hudbu, pohyb, skvělou atmosféru a tanec, který nás spojuje s karibskými kořeny! Těšíme se na vás!

Volná místa na kurzu Salsa 1, Bachata 4 pro dámy 💃🏾🌹, na kurzu Salsa 4 pro pány 🕺💪🏼 od 31.7. do 4.8.. Třeba se uvidíme 😃.

volná místa na kurzu salsy a bachaty ruben dance

Volná místa na týdenních intenzívních kurzech Salsa Cubana 1 na Praze 1 , https://www.ruben-dance.cz/produkt/intenzivni-tydenni-kurz-salsa-cubana-1-4-x-75-min-pondeli-31-7-az-ctvrtek-3-8-praha-1/, Bachata 4 pro dámy od 18 do 19:30 h. https://www.ruben-dance.cz/produkt/intenzivni-tydenni-kurz-bachata-4-5-x-90-min-pondeli-31-7-az-patek-4-8-praha-5/ a na kurzu Salsa Cubana 4 od 19:30 do 21 h. https://www.ruben-dance.cz/produkt/intenzivni-tydenni-kurz-salsa-cubana-4-5-x-90-min-pondeli-31-7-az-patek-4-8-praha-5/ na Praze 5 – Malé Straně. Těšíme se na Vás. ** Vacancies at weekly intensive Salsa Cubana 1. level in Prague 1 https://www.ruben-dance.cz/produkt/intenzivni-tydenni-kurz-salsa-cubana-1-4-x-75-min-pondeli-31-7-az-ctvrtek-3-8-praha-1/, Bachata 4 courses for ladies from 6 to 7:30 p.m. https://www.ruben-dance.cz/produkt/intenzivni-tydenni-kurz-bachata-4-5-x-90-min-pondeli-31-7-az-patek-4-8-praha-5/ and at the Salsa Cubana 4 course from 7:30 p.m. to 9 p.m. https://www.ruben-dance.cz/produkt/intenzivni-tydenni-kurz-salsa-cubana-4-5-x-90-min-pondeli-31-7-az-patek-4-8-praha-5/ in Prague 5 – Malá Strana. We look forward to you,

A tentokrát máme více dam 💃🏾, pánové 😃🕺🏾. Týdenní intenzivní kurzy SALSA a BACHATA 3.úrovně od 24. do 28.7. na Malé Straně.

salsa bachata kurzy v praze

Pánové 🕺🏾, máme pro Vás místa na intenzivních týdenních kurzech na Praha 5 – Malá Strana od pondělí 24.7. do pátku 28.7.: 🔥 Salsa Cubana 3. úrovně, registrace zde https://www.ruben-dance.cz/produkt/intenzivni-tydenni-kurz-salsa-cubana-3-5-x-90-min-pondeli-24-7-az-patek-28-7-praha-5/ a 🔥 Bachata 3. úrovně, registrace zde https://www.ruben-dance.cz/produkt/intenzivni-tydenni-kurz-bachata-3-5-x-90-min-pondeli-24-7-az-patek-28-7-praha-5/. ** Gentlemen 🕺🏾, we have places for you on intensive weekly courses in Prague 5 – Malá Strana from Monday 24.7. until Friday 28.7.:
🔥 Salsa Cubana level 3, registration here https://www.ruben-dance.cz/produkt/intensivni-tydenni-kurz-salsa-cubana-3-5-x-90-min-pondeli-24-7-az-patek-28-7-praha-5/ and 🔥 Bachata level 3, registration here https://www.ruben-dance.cz/produkt/intensivni-tydenni-kurz-bachata-3-5-x-90-min-pondeli-24-7-az-patek-28-7-praha-5/.