tanec pro rodiče

Tančírna Terasa Smíchov again for you from April,29. Open lessons of Caribbean dances and regular courses.

Tančírna Terasa Smíchov ruben dance karibské tance salsa bachata merengue reggaeton

Tančírna Terasa Smíchov od 29.4.. Taneční program na Terase Smíchov –  karibské tance – pravidelné kurzy – bachata, merengue, reggaeton. Otevřené lekce pro všechny – karibský mix – salsa, cumbia, pop latino a další.  Karibská latino party na Terase OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, 150 00 Praha 5 – Smíchov. Více zde https://ruben-dance.cz/kategorie-produktu/tanecni-program-na-terase-oc-novy-smichov/. Fb skupina: https://www.facebook.com/groups/597889665770129** Dance program on Terase Smíchov – Caribbean dances – regular courses – bachata, merengue, reggaeton. Open lessons for all – Caribbean mix – salsa, cumbia, pop latino and more. Caribbean Latino party at Terase OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, 150 00 Prague 5 – Smíchov. More info https://ruben-dance.cz/kategorie-produktu/tanecni-program-na-terase-oc-novy-smichov/ . Fb group: https://www.facebook.com/groups/597889665770129 .

V Karibiku a u nás 😀 se tančí pro zábavu 🥳, s přirozeností, ze srdce a radosti 🥰. Máte rádi společnost? Nové kurzy pro začátečníky v týdnu od 22.4.

salsa cubana bachata dominicana in prague

😀Máte rádi přátelskou společnost, hudbu, tanec a zábavu? Přijďte mezi nás. Můžete jako jednotlivec nebo v páru. Přijdete sami a odejdete tanečním krokem a s přáteli. Taneční kurzy karibských tanců – SALSA CUBANA a BACHATA DOMINICANA pro úplné i pokročilé začátečníky. Přijďte si užívat i v Praze pod vedením lektora z Karibiku se zkušeností výuky de v ČR od r. 1994 🎯. Máte dotaz? Kontaktujte nás písemně nebo telefonicky 😊. Rozvrh kurzů na Praze 1, 5, 6 a 9 najdete zde https://ruben-dance.cz/kategorie-produktu/planovane-kurzy-cs/ . ** In the Caribbean and in our dance school 😀 they dance for fun 🥳 , with natural movement, from the heart and joy 🥰 . Do you like friendly society? New courses for beginners in the week of 22.4.. Do you like friendly company, music, dancing and fun? Come among us. You can as an individual or in a couple. You come alone and leave with a dance step and friends. Dance courses of Caribbean dances – SALSA CUBANA and BACHATA DOMINICANA for complete and advanced beginners. Come and enjoy yourself in Prague under the guidance of a lecturer from the Caribbean with experience teaching de in the Czech Republic since 1994 🎯. Do you have a question? Contact us in writing or by phone 😊. The schedule of courses in Prague 1, 5, 6 and 9 can be found here https://ruben-dance.cz/kategorie-produktu/planovane-kurzy-cs/.