Obchodní podmínky

Obchodní podmínky:

1. Přihlášení a platební podmínky 

-Závazně se přihlásit na naše kurzy/workshopy můžete vyplněním Objednávkového formuláře z našich webových stránek. Nákup kurzu/workshopu lze pouze za jednu osobu. Pokud jste v páru, vyplňte Objednávkový formulář za každého zájemce o kurz zvlášť.

-Aby Vaše registrace do kurzu byla platná, prosíme zašlete kurzovné bankovním převodem do 7 dnů od vyplnění a odeslání formuláře „OBJEDNAT“. Jinak bude Vaše registrace neplatná.

-V případě naplnění kapacity kurzu/workshopu (rozhoduje pořadí přihlášení) Vás budeme co nejdříve informovat o dalším možném postupu – můžeme Vám nabídnout jiný kurz nebo jiný termín Vámi zvoleného typu kurzu nebo se domluvit jinak.

-Zda si přejete vyzkoušet pouze jednu lekci, je potřeba vyplnit Objednávkový formulář s poznámkou, že si vyzkoušíte jednu lekci a uvést konkrétní datum, kdy přijdete. Vygeneruje se Vám přihláška s variabilním symbolem a s částkou za celý kurz. Uhraďte pouze jednu lekci, tj. =350,-Kč/ 60 min. lekce nebo 450,-Kč/75 min. lekce za 1 osobu pod obdrženým variabilním symbolem (č. objednávky).

2. Zrušení účasti a storno podmínky

-Vaše přihlášení na kurz/workshop se v momentě přijetí OBJEDNÁVKY a uhrazení platby kurzovného stává závazným a počítáme s Vámi.

-Zrušíte-li svou účast na kurzu nebo workshopu v období delším než 15 kalendářních dnů před konáním kurzu/workshopu, bude vám účtován manipulační poplatek ve výši 500,-Kč/osoba.

-Zrušíte-li svou účast na semináři v období 14 kalendářních dnů před konáním kurzu/workshopu, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100% z ceny kurzu/workshopu.

-Svoji účast můžete zrušit zasláním e-mailu na adresu info@ruben-dance.cz. Potvrzení o přijetí e-mailu a zrušení Vaší účasti Vám bude zasláno bez zbytečného odkladu. Vaše registrace na kurz/workshop bude také zrušena, pokud do 7 dnů od vyplnění a odeslání formuláře „OBJEDNAT“ neuhradíte kurzovné.

-Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, je možné poslat za sebe jinou osobu stejného pohlaví a stejné odtančené úrovně a nás o této skutečnosti vyrozumět písemně ještě před zahájením kurzu na e-mailovou adresu info@ruben-dance.cz. Případně se můžeme domluvit jinak.

Pokud máte zájem o náhradu Vašich omluvených (zmeškaných) lekcí, je to možné v případě, že aktuálně navštěvujete u nás placený kurz stejného druhu, který chcete nahrazovat. Náhrady Vašich absencí je možné učinit do 10. týdnů od nahlášené a omluvené jednotlivé lekce. Omluvenou lekcí se rozumí, že písemně na e-mail info@ruben-dance.cz, omluvíte svou absenci nejpozději do 24 hodin před konáním lekce kurzu, který pravidelně navštěvujete. Tímto dáte možnost nahrazovat dalším zájemcům.

3. Další ustanovení

Zakladatelé TŠ RUBEN-DANCE, Ruben Peguero a Lenka Vacková (dále jen pořadatel) si vyhrazuje právo na změnu data, místa, lektora nebo asistujícího lektora konkrétního kurzu/workshopu, v nutném případě i neotevření nebo zrušení kurzu/workshopu z organizačních důvodů.

  • Pořadatel se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům (obdržená přihláška a kurzovné) neprodleně na vědomí na kontakty uvedené v přihlášce. Za chybnost uvedených kontaktů v Objednávce Pořadatel neručí.
  • Kurzovné, dle Vaší úhrady, vrátíme jen v případě neotevření Vámi zvoleného kurzu po Vaší písemné odpovědi do 14 dnů od našeho písemného vyrozumění e-mailovou zprávou o nezahájení plánovaného kurzu, pokud si nevyberete z naší nabídky jiný kurz či jinou variantu. Za chybně uvedené údaje v Objednávce kurzu neručíme. Zda si vyberete kurz jiný, Vaši přihlášku a kurzovné převedeme na tento kurz/workshop a v případě otevření kurzu/workshopu s Vámi počítáme a kurzovné je nevratné.
  • Pokud by se kurz/workshop, na který jste se registrovali neotevřel, tuto informaci najdete v popisu kurzu v den jeho plánovaného zahájení. Registrované zájemce (odeslaná Objednávka a kurzovné) vyrozumíme o neotevření kurzu/workshopu e-mailem a sms-kou nejpozději v den jeho plánovaného zahájení. Za chybně uvedené údaje v Objednávce kurzu neručíme.
  • Pořizování fotografií, zvukových či video záznamů pro vlastní potřebu v průběhu kurzu/workshopu je dovolené pouze po předchozí domluvě s Pořadatelem.

Všechny osobní údaje poskytnuté klientem budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Pořadatel prohlašuje, že údaje považuje za přísně důvěrné a neposkytne je žádné třetí straně.

E-mailovou adresu a telefonní číslo používáme pouze pro informace, týkající se naší nabídky kurzů, akcí nebo náhlého zrušení lekce z důvodu vyšší moci nebo nemoci lektora apod..
Z e-mailové databáze se můžete kdykoliv odhlásit jedním kliknutím na uvedený odkaz v patičce každého newsletteru (hromadně zasílaných zpráv).