karibské tance

Začínáme tančit ✨💃🏾🕺🏾 v týdnu od 13.2. na nových kurzech salsy 🔥 a bachaty 🔥, 1. až 8. úrovně.

ruben-dance salsa bachata class prague

Kurzy pro dámy i pány, pro jednotlivce i pro páry, pro úplné začátečníky i pro pokročilé. Čeká Vás zábava, radost a noví přátelé. Jsme na na Praze 1 – Nové Město, Praha 5 – Malá Strana a Praze 6 – Dejvice (Podbaba). Kurzy zahajujeme v týdnu od 13.2.. Rozvrh a registrace zde https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/. Těšíme se na Vás. RUBEN-DANCE … Váš taneční průvodce v ČR od r. 1994. * We start dancing ✨💃🏾🕺🏾 in the weeks from 13.2. on new salsa 🔥 and bachata 🔥 courses. Courses for ladies and gentlemen, for individuals and couples, for complete beginners and advanced students. Fun, joy and new friends await you. We are located in Prague 1 – New Town, Prague 5 – Malá Strana and Prague 6 – Dejvice (Podbaba). Schedule and registration here https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/. We look forward to you. RUBEN-DANCE … Your dance guide in the Czech Republic since 1994.

Vodárenská věž Letná v sobotu 25.2. – 🔥 workshop salsy a bachaty pro začátečníky 💃🏾🕺 na 120 min..

kubánská salsa a dominikánská bachata v praze

Srdečně Vás zveme na sobotní tanec s těmi nejoblíbenějšími karibskými tanci pod vedením vyhledávaného tanečníka a lektora těchto tanců, Rubena Peguera z Dominikánské republiky. Přijďte se pobavit, poslechnout veselou hudbu, zatančit a odreagovat se. Je jedno, zda jste sólo nebo v páru. Vaším tanečním průvodcem jsme tu pro Vás od r. 1994. Registrace zde: https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/workshopy-a-akce-cs/. * Water Tower Letná on Saturday 21.1. – salsa and bachata workshop for beginners for 120 min.. We cordially invite you to a Saturday dance with the most popular Caribbean dances led by the sought-after dancer and instructor of these dances, Ruben Peguer from the Dominican Republic. Come and have fun, listen to happy music, dance and unwind. It doesn’t matter whether you are solo or in a couple. We have been your dance guide since 1994. Registration here https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/workshopy-a-akce-cs/.

🔥SLEVA 🔥 při včasné registraci na kurzy Salsy 1 od 4.1. a Bachaty 1 od 5.1. na Malé Straně – Praha 5.

salsa bachata courses prague_salsa bachata kurzy praha

Zůstaňte fit i po svátcích. Sleva při včasné registraci na taneční kurzy pro úplné začátečníky pouze na 5 lekcí na Malé Straně – Praha 5. Salsa 1 od 4.1. https://www.ruben-dance.cz/produkt/salsa-cubana-1-5-x-60-min-utery-4-1-praha-5/. Bachata 1 od 5.1. https://www.ruben-dance.cz/produkt/bachata-1-5-x-60-min-ctvrtek-5-1-praha-5/. Neváhejte a tančete, najdete příjemnou zálibu a mnoho nových přátel. * Stay fit even after the holidays . Discount for early registration for dance courses for complete beginners only for 5 lessons in Malá Strana – Prague 5. Salsa 1 from 4.1.. Bachata 1 from 5.1.. Do not hesitate and dance, you will find a pleasant hobby and many new friends.

Originální dárek k Vánocům 🎄 – poukaz na lekce salsy 🔥 a bachaty 🔥 o víkendu nebo v týdnu na Praze 1, 5, 6 a 7.

salsa cubana bachata dominicana christmas voucher

Vánoční voucher na taneční lekce na veřejném kurzu, víkendovém workshopu nebo na soukromé lekce pro Vaše blízké, pro Vaše přátele či kolegy v práci. Kurzy salsy a bachaty v časovém rozmezí 17 hod. – 21 hod.. Najdete nás na Praze 7 – Letná, Praze 5 – Malá Strana, Praha 1 – Nové Město, Praha 6 – Dejvice. Objednávat můžete zde https://www.ruben-dance.cz/darkovy-poukaz/. * An original gift for Christmas – a voucher for salsa and bachata lessons on the weekend or during the week in Prague 1, 5, 6 and 7. Christmas voucher for dance lessons at a public course, weekend workshop or private lessons for your loved ones, friends or work colleagues. Salsa and bachata courses between 5 p.m. and 9 p.m. You can find us in Prague 7 – Letná, Prague 5 – Malá Strana, Prague 1 – Nové Město, Prague 6 – Dejvice. You can order here https://www.ruben-dance.cz/darkovy-poukaz/.

🧨 SLEVA při včasné registraci na kurzy 🕺 Salsa a Bachata 💃🏾 pro začátečníky i pokročilé 🔥 na Praze 1 v týdnu od 12.12.2022.

Ruben-Dance - kurzy salsy a bachaty od 12.12.2022 na Praze 1

Nevíte jak se večer zabavit? Zkoušíte si tanec v kuchyni? Máme pro Vás zábavu, tanec a nové přátele a navíc pod vedením vyhledávaného tanečníka přímo z Karibiku, Rubena Peguera. Začalo mnoho lidí před Vámi, neostýchejte se. Jsme tu pro Vás už od r. 1994, zkušenosti s výukou máme. Těšíme se na páry i jednotlivce, na úplné začátečníky i na pokročilé. Registrace. * DISCOUNT for early registration for courses 🕺 Salsa and Bachata 💃🏾 for beginners and advanced 🔥 in Prague 1 in the week of 12/12/2022. Don’t know how to have fun in the evening? Trying to dance in the kitchen? We have fun, dancing and new friends for you, and in addition, led by a sought-after dancer straight from the Caribbean, Ruben Peguero. Many people started before you, don’t be shy. We have been here for you since 1994, we have experience in teaching. We welcome couples and individuals, complete beginners and advanced. Registration.

Bachata & merengue – show 🕺💃🏾 a animace✨, živá hudba🎵, výstava obrazů 🖼, rum 🔥 a doutníky 🌿26.11.2022.

karibský večer b Praze - bachata, merengue, rum, doutníky ...

Srdečně Vás zveme na společný ojedinělý zážitek v sobotu 26.11.2022 od 18 hodin do Kulturního sálu v Praze – Petrovicích, ul. Edisonova 429. Akci pořádá Generální Konzulát Dominikánské Republiky v Praze ve spolupráci s MČ Praha – Petrovice.. Prožijte karibský zážitek v typickém tradičním stylu. * We cordially invite you to a joint unique experience on Saturday 26 November 2022 from 6 pm in the Cultural Hall in Prague – Petrovice, ul. Edisonova 429. The event is organized by the Consulate General of the Dominican Republic in Prague in cooperation with the Municipal Council of Prague – Petrovice… Live a Caribbean experience in a typical traditional style.

Začínáme tančit ✨💃🏾🕺🏾 v týdnech od 14.11. a 21.11. na nových kurzech salsy 🔥 a bachaty 🔥.

ruben-dance salsa bachata class prague

Rádi byste si splnili taneční sen? Tančit po celém světě nejoblíbenější karibské tance – salsu a bachatu začalo již mnoho lidí před Vámi a čekáme i na Vás! Kurzy pro dámy i pány, pro jednotlivce i pro páry, pro úplné začátečníky i pro pokročilé. „Dřeva“ máme také rádi – být součástí té proměny je úžasné. Čeká Vás zábava, radost a noví přátelé. Jsme na na Praze 1 – Nové Město, Praha 5 – Malá Strana a Praze 6 – Dejvice (Podbaba). Kurzy zahajujeme v týdnu od 14.11. nebo od 21.11. Rozvrh a registrace zde https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/. Těšíme se na Vás. RUBEN-DANCE … Váš taneční průvodce v ČR od r. 1994. * We start dancing ✨💃🏾🕺🏾 in the weeks from 14.11. and 21.11. on new salsa 🔥 and bachata 🔥 courses. Would you like to fulfill your dancing dream? Many people before you started dancing the most popular Caribbean dances – salsa and bachata – and we are waiting for you too! Courses for ladies and gentlemen, for individuals and couples, for complete beginners and advanced students. We also like „wood“ – to be part of that transformation is amazing. Fun, joy and new friends await you. We are located in Prague 1 – New Town, Prague 5 – Malá Strana and Prague 6 – Dejvice (Podbaba). We start the courses in the week of 14.11. or from 21.11. Schedule and registration here https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/. We look forward to you. RUBEN-DANCE … Your dance guide in the Czech Republic since 1994.

Radost 🥰 z pohybu, z nových přátel ✨ a z veselé hudby 🎵🌞- SLEVA 🧨při včasné registraci na nové kurzy 💃🏾🕺🏾 SALSY 🔥 a BACHATY 🔥 od 11/2022.

salsa bachata class prague

Rádi byste si konečně splnili sen a začali tančit? Začalo již mnoho lidí před Vámi a čekáme i na Vás! 🙂 Kurzy pro pány i dámy, pro jednotlivce i pro páry, pro úplné začátečníky i pro pokročilé. „Dřeva“ máme také rádi – být součástí té proměny je úžasné :). Rozvrh a registrace zde https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/. * The joy of movement, new friends and happy music – early registration discount – new SALSA and BACHATA courses from 11/2022. Would you like to finally fulfill your dream and start dancing? Many people have already started before you and we are waiting for you too! 🙂 Courses for men and women, for individuals and for couples, for complete beginners and for advanced students. We also like „wood“ – to be a part of that transformation is amazing :). Schedule and registration here https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/.