Učte se s námi tančit, nekopírujeme vymyšlené prvky. Od 27.3. kurzy Bachata a Salsa Cubana 9. úrovně a Salsa 5. úrovně.

Učte se s námi tančit. Od 27.3. zahajujeme kurzy nejvyšší 9. úrovně – Bachata a Salsa Cubana, od 20 h. Salsa Cubana 5. úrovně na Malé Straně. 🙏🏼💖 Předáváme Vám námi nabízené tance tak, jak se tančí v Karibiku. S respektem k této kultuře i k Vám. Bez zbytečných prázdných gest, bez výmyslů. Vždy s ohledem na Vaše taneční dovednosti, abyste u tance vypadali dobře. 💖🙏🏼 Děkujeme Vám za vážný zájem o kubánskou salsu a bachatu. Velmi nás těší, když vidíme, že tančíte sami za sebe a s radostí, že jste porozuměli hudbě i tanci a že nekopírujete lektora a necvičíte 🥰💃🕺🔥🙏🏼. Děkujeme. Těšíme se na vážné zájemce o tyto tance, registrace https://1url.cz/ZuluU . ** From 27.3. we start courses of the highest level 9 – Bachata and Salsa Cubana, from 8 p.m. Salsa Cubana of the 5th level in Malá Strana. 🙏🏼💖 We present to you the dances we offer as they are danced in the Caribbean. With respect to this culture and to you. No unnecessary empty gestures, no fabrications. We always give you these dances keeping in mind your dancing skills so that you look good while dancing. 💖🙏🏼 Thank you for your serious interest in Cuban salsa and bachata. We are very happy to see to you be yourself in the dance and you dance with joy that you understood the music and the dance and that you are not copying the teacher and not exercise.🥰💃🕺🔥🙏🏼. Thank you We are looking forward to those seriously interested in these dances, registration https://1url.cz/ZuluU