Salsa a Bachata – nové kurzy všech úrovní od listopadu na Praze 1, 5 a 6.

Pánové, jak vést dámu ku Vaší i její radosti? Dámy, jak tančit přirozeně a s lehkostí porozumět impulsům od pánů? Jak si užívat radost ze společného tance? Odpověď najdete u nás! 🙂 NOVINKA: kurzy salsa a bachata pro ženy. Nové i navazující kurzy najdete zde: https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/. RUBEN-DANCE … Váš taneční průvodce v ČR od r. 1994. // Gentlemen, how to lead a lady to your and her joy? Ladies, how to dance naturally and easily understand impulses from gentlemen? How to enjoy the joy of dancing together? You will find the answer with us! 🙂 NEW: salsa and bachata courses for women. New and follow-up courses can be found here: https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/. RUBEN-DANCE … Your dance guide in the Czech Republic since 1994.